Základné info o EMA

webhosting, tvorba webových stránok, email marketingový automat, popups
Na svete existuje skutočne veľké množstvo email marketingových automatov, teda softvérov na profesionálne a automatizované vykonávanie email marketingu. Vo svetovej TOP 10 sú už len malé rozdiely medzi týmito automatmi ohľadom ich funkcionalít. Existuje tiež veľa poskytovateľov email marketingových služieb, ktorí používajú tieto email marketingová automaty v praxi a ktorí svojim zákazníkom ponúkajú cloudové riešenie, teda riešenie, ktoré je vykonávané na serverov jednotlivých poskytovateľov. Záujemcovia o tieto služby si všímajú okrem funkcionalít jednotlivých automatov aj doručiteľnosť ich emailových kampaní a cenu za tieto služby. Niektorí poprední poskytovatelia email marketingových služieb tvoria svoje ceny v závislosti od počtu odoslaných mailov (napr. Amazon), iní zase používajú pri cenotvorbe počet obslúžených kontaktov zákazníka a sú aj takí, ktorí používajú mix týchto dvoch faktorov prípadne kombinovaný ešte s ďalšími faktormi ako napr. počet emailových listov alebo počet kampaní.

webhosting, tvorba webových stránok, email marketingový automat, popups
Webhostingové účty u nás automaticky nastavujú SPF a DKIM záznamy na vašu doménu, čo znamená, že vaše emaily budú mať oveľa lepšiu doručiteľnosť. Doručiteľnosť emailov závisí ešte od ďalších parametrov ako napr. reputácia poštového servera, z ktorého emaily odosielate, ale napr. aj od obsahu vášho emailu. Ceny za odosielanie pravidelných emailových kampaní tisíckam kontaktov z poštových serverov, ktoré zvyčajne používajú na odoslanie väčší počet rotujúcich sa IP adries, nie sú zanedbateľnou položkou (viď napr. cenník Mailchimpu) a preto z nášho email marketingového automatu, ktorého obmedzené používanie je v cene za webhostingový účet, budete môcť zasielať kampane typu autoresponder a tiež pravidelné kampane ale po menších dávkach, nakoľko používame zatiaľ len jednu IP adresu. Odporúčaná dávka je 200 emailov za 1 hodinu. Je známe, že poštový server napr. gmailu, zoznamu.sk, ... zablokuje po istom počte prijatých emailov z jednej IP adresy za 1 hodinu prijatie zvyšných emailov nad tento počet, ktorý sa zvykne pohybovať od 200 až po 500 emailov za hodinu. Toto obmedzenie sa však dá čiastočne eliminovať tým, že si odosielanie pravidelných kampaní v takýchto dávkach jednoducho zadáte s omeškaním. Náš email marketingový automat s podporou cron jobov proste vašu kampaň odošle v čase, ktorý mu zadáte. K dispozícii budete mať samozrejme podrobné štatistiky o tom, či bola vaša kampaň doručená (tzv. bounce report rozlišujúci soft a hard bounces), kto vašu kampaň otvoril, na aké linky klikol, možnosť presunúť, resp. kopírovať váš kontakt do iného email listu, ak tento kontakt klikol na určitý link, ... .

Čo dokáže EMA ?

Náš email marketingový automat (akronym EMA) je softvér, prostredníctvom ktorého dokážete profesionálne vykonávať email marketing. EMA dokáže jednoducho importovať vaše kontakty z CSV súborov, TXT súborov a aj z SQL súborov. Import prebieha do vami zvoleného email listu.

Email listy môžete spájať alebo rozdeľovať na menšie email listy napr. za účelom vykonania A/B testu. V ramci jedného email listu si môžete vytvoriť viacero segmentov, ktorým môžete zasielať rôzne emailové kampane.

V EMA nájdete viacero preddefinovaných html šablón, ktoré si môžete jednoducho upraviť v zabudovanom wysiwyg editore. Pre tých menej zdatných EMA obsahuje aj email builder typu drag and drop, pomocou ktorého si html šablónu správíte tým najjednoduchším možným spôsobom. Html šablóny v EMA môžete aj importovať v predpísanom zip formáte alebo si môžete skopírovať html kód vašej obľúbenej šablóny a vložiť ho do wysiwyg editora prepnutého na režim zdrojového kódu a takto vytvorenú šablónu uložiť medzi vaše šablóny, ktoré môžete permanentne používať vo vašich emailových kampaniach.

Cez EMA môžete posielať pravidelné kampane, ktoré majú známy čas odoslania, alebo kampane typu autoresponder, ktoré nemajú známy čas odoslania a ktoré sú zaslané v čase, keď nastane nejaká udalosť (event) napr. 5 minút potom, čo do vášho email listu pribudol nový kontakt získaný napr. cez popup formulár na vašej webovej stránke. Týmto príkladom naznačujeme, že EMA dokáže spolupracovať cez svoje API aj s formulármi (napr. formulár na odber noviniek) umiestnenými na vašom webe. Keď k tejto vlastnosti pridáme ešte informáciu, že v EMA si môžete k vášmu kontaktu v email liste pridať a spravovať viacero vlastných polí, tak zisťujeme, že EMA predstavuje kompletný CRM systém (Customer Relationship Management system). Tieto vlastné polia, resp. ich hodnotu, je totiž možné počas kampaní prepisovať a to podľa správania sa vašich kontaktov/zákazníkov v kampani.

Odosielanie kampaní je v EMA veľmi jednoduché, je to štvorkroková operácia, kde v jednotlivých krokoch volíte:

Krok 1
email list resp. jeho segment, ktorého kontaktom má byť kampaň zaslaná a typ kampane - autoresponder alebo pravidelná kampaň
Krok 2
či sa má zapnúť trakovanie alebo nie - keď v šablóne používame linky, tak je potrebné trakovanie zapnúť, aby EMA mohla previesť vyhodnotenie kto, kedy a na aké linky klikol
Krok 3
 html šablónu, ktorá má byť zaslaná a akcie, ktoré sa majú vykonať, keď niekto klikne na link (napr. presunutie alebo nakopírovanie kontaktu/zákazníka do iného email listu alebo prepísanie hodnoty vášho poľa v email liste)
Krok 4
čas, kedy má byť kampaň odoslaná (v prípade pravidelnej kampane môžete zadať čas, keď ho nezadáte, bude odoslaná ihneď; v pripade autorespondera zadávate čas, kedy má byť autoresponder odoslaný od nastatia udalosti, keď kontakt pribudol do email listu alebo po otvorení kampane)
V html šablónach možete využiť pri kampaniach celú radu tágov, či už to je tzv. unsubscribe link, link pre webovú verziu vašej šablóny alebo dokonca abuse link (link, cez ktorý váš kontakt nahlási zneužitie jeho emailovej adresy) a hromadu ďalších užitočných tágov.
Pri vyhodnocovaní vašich emailových kampaní sa môžete oprieť o detailné štatistiky, ktoré vám EMA ponúka. Samozrejmosťou je bounce report (koľko emailov nenašlo adresáta a z akého dôvodu), kto a kedy kampaň otvoril, kto a kedy klikol na určitý link v kampani.
Veľkou výhodou EMA je, že prijímateľ vašich emailov/kampaní vidí, že odosielateľom ste vy (nie teda, že odosielate v zastúpení), že doručiteľnosť vašich emailov/kampaní je veľmi vysoká, nakoľko ste si v EMA zvalidovali vašu doménu a odosielanie vašich emailov/kampaní sprevádza platný DKIM a SPF záznam. Po zvalidovaní vašej domény v EMA je nevyhnutné otestovať vaše spam skóre ešte pred odoslaním kampanne napr. na Mail Tester a presvedčiť sa, či vaša html šablóna neobsahuje napr. neplatné linky, či je správny pomer medzi textom a obrázkami, či váš DKIM a SPF záznam je platný a zistiť ďalšie detaily, ktoré vám pomôžu vaše spam skóre vylepšiť. Ak vaše spam skóre je 9 a viac (najlepšie 10) môžete byť s výsledkom spokojní a vašu kampaň odoslať naostro.
Spam skóre
Na záver týchto stručných základných informácií o email marketingu a o EMA je potrebne poznamenať, že vykonávanie email marketingu bez feedbacku, teda bez detailných reportov (o tom, komu bola kampaň doručená, kto kampaň otvoril, na aké linky klikol, ...) nemožno považovať za profesionálny email marketing. V tomto prípade nemôžete ani použiť email marketingové schémy typu: automaticky pošli o 7 dní druhú kampaň tým, ktorí otvorili prvú kampaň alebo podobné email marketingové konštrukcie. Na vykonávanie profesionálneho email marketingu je nevyhnutné použiť/využiť email marketingový automat, ktorý má podobné vlastnosti ako vyššie opísaný EMA.
Pripravili sme pre vás aj návod k EMA tu, kde si môžete pozrieť aj krátke videá a podľa nich postupovať už vo vašich živých email marketingových účtoch.

Vyskúšať DEMO EMA účet

Kliknutím na tlačidlo nižšie si môžete vyskúšať Demo EMA účet so vstupnými údajmi - email: test@emailpartner.eu, heslo: test123.