Americký poker

 

AMERICKÝ POKER

Celkové skóre: {{$root.suma | number}} bodov

{{$root.win}} HRA: {{$root.gameLevelArray[$root.gameLevel]}} bodov
PRAVIDLÁ HRY
V tejto hre sa hrá s 52 kartami (kažždá zo 4 klasických kartových farieb má v hracom balíku 13 kariet od dvojky po eso) a 1 jokerom o body. Body sa vyhrávajú a body sú aj odpočítavané po kažždom stlačení tlačidla ŠŠtart a to v závislosti od zvolenej úrovne hry, ktorú možžno meniť tlačidlami + a - umiestnenými na hracom paneli vpravo dole. Najnižšžšia úroveň je 10 bodov, ďalej nasleduje 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 2000 a najvyššššia úroveň hry je 5000 bodov. Po stlačení tlačidla ŠŠtart sa karty premieššajú a po stlačení tlačidla Stop sú vyhodnotené výherné kombinácie. Hráč môže podržžať vhodné karty za účelom dosiahnutia pravdepodobnej výhernej kombinácie. Podržžať kartu je vššak dovolené len na jedno stlačenie ŠŠtartu a následne Stopu. V situácii, keď po stlačení tlačidla ŠŠtart a následnom stlačení Stopu ihneď padne výherná kombinácia, hrací automat oznámi výhru a aj ju pripíše k celkovému skóre. V prípade, ak sa hráč rozhodne, žže podržží vhodné karty za účelom dosiahnutia vyššššej výhernej kombinácie a toto sa mu podarí, je mu pripísaný k celkovému skóre užž len rozdiel medzi výhernou kombináciou pred podržžaním kariet a po podržžaní kariet. Pozor, tento rozdiel možže by aj negatívny. Negatívny je v prípade, žže hráč dosiahne určitú výhernú kombináciu, za ktorú su mu body pripísané, ale podržžaním kariet túto vyhernú kombináciu narušší a po stlačení ŠŠtartu a Stopu je jeho výhra nulová alebo nižžšia ako bola dosiahnutá pred podržžaním kariet. Hra končí, ak hráč má celkové skóre nižšžšie ako najnižžšia úroveň hry. Body je možžné zapísať do databázy alebo v prípade potreby nahrať na hracie konto, ktoré je vyjadrené celkovým skóre. V prípade, žže hráč má zvolenú úroveň  hry, ktorá je vyššššia ako momentálne celkové skóre, hrací automat zablokuje tlačidlo ŠŠtart, ktoré je možžné za určitých okolností odblokovať znížením úrovne hry. Ak celkové skóre je nižšie ako najnižšia možná úroveň hry a hráč nemôže nahrať ani body z databázy, hra končí oznamom GAME OVER a tlačidlo Štart je zablokované. Výherné kombinácie v bodoch v prípade, že je zvolená úroveň hry 10 bodov sú nasledovné: 2 páry: 30, 3 rovnaké karty: 50, straight: 70, flush: 90, full house: 120, 4 rovnaké karty: 400, straight flush: 1000, royal flush: 4000, 4 rovnaké karty a joker: 8000 bodov. Výhry pre zostávajúce úrovne hry 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 2000 a 5000 bodov sú príslušným násobkom výhier pre úroveň hry 10 bodov.

Zabudnutý nick

{{submitLostNickStatus}}
{{submitLostNickStatus}}

Zabudnuté heslo

{{submitLostPasswordStatus}}
{{submitLostPasswordStatus}}

Nahrať body z databázy

Zadaj kladné celé číslo !
{{$root.loadPointsDataStatus}}
{{$root.loadPointsDataStatus}}

Zápis bodov

{{ $root.nickstatus }}
heslo min. 4 znaky
{{ submitDataStatus}}
{{ submitDataStatus}}
{{ submitNewDataStatus}}
{{ submitNewDataStatus}}

Editácia profilu

{{ saveProfileStatus}}
{{ saveProfileStatus}}
Poradie ^v Nick ^v Skóre ^v
{{x.Poradie}} {{x.Nick}} {{x.Score | number}}