Zvoľte si veľkosť a hĺbku neurónovej siete, veľkosť obrázka v pixeloch, farebný mód a parametre Alpha, Z1 a Z2 a stlačte Reštart. Vygenerovaný obrázok si môžete uložiť do svojho PC pomocou Ulož. Tento javascript kód funguje zatiaľ len v prehliadačoch Google Chrome a Firefox.  
Späť na Email Partner

Interaktívne umenie neurónových sietí v prehliadačoch Firefox a Google Chrome

Veľkosť neurónovej siete = 8
Hĺbka neurónovej siete = 4
Rozlíšenie = 320
Z1 = 0
Z2 = 0

Farebný mód