Návod k popups

1. Prihlásenie a knižnica popups
Poznámky:
Po nalogovaní do vášho popups účtu uvidíte v ľavom vertikálnom menu položku Layered Popups, ktorá ponúkne podmenu s položkou Popups Library. Kliknutím na ňu sa vám zobrazí celá ponuka už existujúcich popups, ktoré možno považovať za akési vzory. Tieto vzory môžete importovať do vašej vlastnej knižnice, ktorá sa zobrazí po kliknutí na Popups v podmenu položky Layered Popups a veľmi jednoducho modifikovať. Takéto popup je už možné potom použiť na vašom webe.
2. Modifikácia popup z knižnice
Poznámky:
V Popups Library si vyberiete popup, ktoré by ste chceli dať na váš web. Ukázaním myši naň sa zobrazí Download and import popup. Kliknite na na túto možnosť a tým ho importujete do vašej vlastnej knižnice. Teraz kliknite na Popups položku v menu Layered Popups a toto naimportované popup nájdete v zozname vašich popups. Naimportované popups sú defaultne blokované, ale cez ikonku odblokovať ho odblokujete. Teraz ho už môžete editovať a teda upraviť podľa vašich predstáv.
3. Prepojenie popup s EMA cez API
Poznámky:
V hlavnom vertikálnom menu po ľavej strane v email marketingovom automate je položka API kľúče. Po kliknutí na ňu sa zobrazi button Generuj nový. Stlačením tohto buttonu sa vygeneruje nový verejný a privátny kľúč, ktoré aj s adresou API url priradíte k určitému vybranému popup, ktoré chcete použiť na vašom webe. K tomuto vybranému popup musíte priradiť aj nejaký email list, ktorý môžete použiť napr. v kampani typu Autoresponder. Takto si zabezpečíte automatické prepojenie: údaje vášho návštevníka -> email list email marketingového automatu -> okamžitý email vášmu návštevníkovi.
4. Nasadenie popup na web
Poznámky:
Vo vašom popup účte v menu položke Layered Popups nájdete aj položku Settings. Kliknite na túto položku a scrollujte stránku až na samý spodok. V tejto oblasti nájdite Snippet (kód) patriaci k Remote access (vzdialený prístup). Tento kód bude potrebné vložiť do vašej webovej stránky niekde medzi počiatočný a koncový body tág.  Znalí veci si určite všimnú, že sa jedná o javascriptový kód. Hneď pod tento kód vložíte ďalší javascript kód, ktorý môže vypadať podobne ako tento:

javascript kód

Určite ste si všimli, že jednotlivé popups sú označené pomocou špeciálneho kódu, nazývaného aj popup ID, v tomto prípade je to sekvencia znakov: lqupLm4yneMdwM3p. Každé popup vo vašej knižnici má svoj vlastný kód, ktorý je pre každé popup jedinečný. Ak chcete použiť pre mobily inú verziu vášho popup, zmeníte za popup_mobile kód/ID, ktorý bol priradený tomuto popup. Na akú udalosť sa má popup otvoriť sa nastavuje v ulp_add_event. V príklade vyššie je nastavené onload, teda po natiahnutí stránky s delay (oneskorením) 5 sekúnd a to vždy (every-time), keď sa niekto pokúša stránku natiahnuť. Použitie every-time však hraničí s otravovaním a odplašením vášho návštevníka. Preto vhodnejšou možnosťou je nastavenie zobrazenia popup napr. raz za 7 dní. Potom by javascript kód vypadal takto:

javascript kód

Dôležitou a zároveň logickou vlastnosťou popup je, že pokiaľ by návštevník vyplnil dáta a odoslal popup/formulár, tak sa mu popup už nezobrazí (pokiaľ nevymaže z prehliadača cookies, ktorých platnosť je tiež možné nastaviť vo vašom popup účte). Pri pokuse odoslať cez popup/formulár tie isté dáta sa v email liste email marketingového automatu duplicitný záznam nevytvorí. Namiesto onload za ulp_add_event je možné použiť tiež onexit (popup sa otvorí pri pokuse návštevníka opustiť stránku), onscroll (pri rolovaní stránky dole do určitej oblasti), onidle (pri nečinnosti návštevníka), ... . Možností, ktoré ponukajú popups je oveľa viacej. Stlačením buttonu Stiahnuť html kódy sa spustí download zazipovaných príkladov, kde sú uvedené html ukážky inline, onclick a onscroll popups. Všimnite si, že popups využívajú aj JQUERY knižnicu (v html kóde je uvedená medzi počiatočným a koncovým head tágom), ktorá musí byť naloadovaná skôr ako zvyšné dva popup scripty. Veríme, že mnohí z vás si vystačíte s tými, čo sme tu uviedli. Pre tých, ktorým nerobí angličtina problém, je v každom popup účte online dokumentácia. V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať náš tím. Radi vám poradíme.

Vyskúšať DEMO popups účet

Kliknutím na tlačidlo nižšie si môžete vyskúšať Demo popups účet so vstupnými údajmi - používateľské meno: test, heslo: test123.