Modely

Modely Autoenkóder a CIFAR 10 sú založené na ConvNetJS, ktorý vyvíjal Andrej Karpathy (absolvoval PhD. štúdium na svetoznámom Stanforde). Sú skutočne skvelou ukážkou toho, čo sa deje v neurónovej sieti. Oba modely sú univerzálne vzhľadom na počet vrstiev, počet neurónov, stav modelu (je možné nahrať stav modelu ako json súbor a opačne), meniť je možné aktivačnú funkciu, learning rate, batch size a optimalizačný algoritmus. Popoluška je tiež v Javascripte a teda celý výpočet beží v počítači návštevníka. MNIST je v Javacripte s podporou Angularu. Detekcia psov, ľudských tvárí a objektov sú programované v Pythone, frontendu dopomohol Javascript. Detekcia psov využíva natrénovanú neurónovú sieť (kategorizácia do 133 psích plemien, tréning prebiehal na viac ako 20 000 obrázkoch) a Tensorflow, detekcia tvárí využíva haar cascade classifier a detekcia objektov využíva Darkflow, YOLO váhy a Tensorflow od Google.