Inštalácia Tensorflow

pod Windows, Linux, Mac

Blog Admin

Inštalácii Tensorflow predchádza inštalácia Pythonu. Nainštalovať Python so základnými knižnicami a s jupyterom pod Windowsom, Linuxom a MacOs je možné inštaláciou Anacondy. Takže najskôr si stiahneme z webovej stránky Anacondy balíček, ktorý prislúcha nášmu operačnému systému. Keď máme Anacondu nainštalovanú je potrebné zadať alebo skontrolovať, či je správne nastavená pythonpath premenná prostredia a vykonať update anacondy pomocou príkazu conda update. Celý postup je popísaný tu. Teraz už máme všetko pripravené k tomu, aby sme mohli nainštalovať Tensorflow. Musíme však zvoliť typ inštalácie tensorflow a hlavne, či budeme inštalovať tensorflow aj s GPU alebo len s CPU. Existuje inštálácia tensorflow cez docker, pomocou anacondy alebo, ak máte nainštalovaný python bez anacondy, je možná aj inštalácia cez pythonovský pip alebo potom si možete stiahnuť aj tensorflow whl a inštalovať whl.

Takže napr. vo Windowse po otvorení Anaconda terminálu zadáme príkaz:

conda install -c conda-forge tensorflow

alebo, ak Anacondu nemáme použijeme v cmd termináli:

pip install --upgrade tensorflow

alebo

pip3 install --upgrade tensorflow

v závislosti od našej verzie pythonu. Pre inštaláciu tensorflow s GPU je potrebné v príkazoch vyššie nahradiť tensoflow s tensorflow-gpu. Po inštalácii tensorflow sa presvedčíme, či všetko funguje príkazom:

import tensorflow as tf

ktorý zadáme do python promptu, teda potom, ako sme realizovali príkaz python, resp. python3 z cmd terminála alebo anacondy. Ak sa neobjaví žiadna hláška, ktorou by náš python protestoval proti importu tensorflow, sme s inštaláciou hotoví a môžeme začať tvoriť prvé programy v googlovskom tensorflow. Na tomto mieste treba poznamenať, že správnejší postup by bol cez vytvorenie virtuálneho prostredia (tzv. venv) a jeho následnú aktiváciu. Tento postup oceníme, keď budeme chcieť zobraziť na webe viacero modelov/programov v pythone/tensorflow, ktoré fungujú v rôznych prostrediach, či už vzhľadom na verzie pythonu alebo tensorflow alebo na verzie knižníc v pythone.

Ešte si môžeme spustiť elementárny tensorflow program, ktorý vypíše numpy array od 1 po 4 ako tenzor a predtým jeho rozmer.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#!/opt/python/Python-3.6.5/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import cgi
import cgitb
import sys
import os
cgitb.enable()

# Create instance of FieldStorage 
data = cgi.FieldStorage() 

# Get data from fields
# runnn is a parameter from a javascript script which calls this cgi python script
runnn = data.getvalue('runnn')

print ("Content-Type: text/html; Charset='UTF-8'")
print ("")#use this double quote print statement to add a blank line in the script

#due to slovak special chars
utf8stdout = open(1, 'w', encoding='utf-8', closefd=False) # fd 1 is stdout

import tensorflow as tf
import numpy as np
array_1d = np.array([1,2,3,4])
tensor_1d = tf.constant(array_1d)
with tf.Session() as sess:
  if runnn == "1":
    print ("<b style='color: #d4566b;'>Výsledky jednoduchého tensorflow programu", file=utf8stdout)
    print("</b><br>", file=utf8stdout)
    print ("<font size='4' color='#3300cc'>Rozmer poľa je: ", tensor_1d.get_shape()[0], file=utf8stdout)
    print ("<br>", file=utf8stdout)
    print ("Tenzor - usporiadaná štvorica: ", sess.run(tensor_1d), file=utf8stdout)   

Autor príspevku: F. Gachulinec Dr., PhD.

Tágy:
Linux Windows Mac Python Tensorflow