• Adresa

    GFD, s.r.o, Rozkvet 2079/172, 017 01 Považská Bystrica, Slovensko

  • Mobil na štatutárneho zástupcu

    RNDr. Fero Gachulinec PhD. - > ( +421 ) 915 750 955

  • Email

    office@emailpartner.eu