Základné info o EMA

Na svete existuje skutočne veľké množstvo email marketingových automatov, teda softvérov na profesionálne a automatizované vykonávanie email marketingu. Vo svetovej TOP 10 sú už len malé rozdiely medzi týmito automatmi ohľadom ich funkcionalít. Existuje tiež veľa poskytovateľov email marketingových služieb, ktorí používajú tieto email marketingová automaty v praxi a ktorí svojim zákazníkom ponúkajú cloudové riešenie, teda riešenie, ktoré je vykonávané na serverov jednotlivých poskytovateľov. Záujemcovia o tieto služby si všímajú okrem funkcionalít jednotlivých automatov aj doručiteľnosť ich emailových kampaní a cenu za tieto služby. Niektorí poprední poskytovatelia email marketingových služieb tvoria svoje ceny v závislosti od počtu odoslaných mailov (napr. Amazon), iní zase používajú pri cenotvorbe počet obslúžených kontaktov zákazníka a sú aj takí, ktorí používajú mix týchto dvoch faktorov prípadne kombinovaný ešte s ďalšími faktormi ako napr. počet emailových listov alebo počet kampaní.

Webhostingové účty u nás automaticky nastavujú SPF a DKIM záznamy na vašu doménu, čo znamená, že vaše emaily budú mať oveľa lepšiu doručiteľnosť. Doručiteľnosť emailov závisí ešte od ďalších parametrov ako napr. reputácia poštového servera, z ktorého emaily odosielate, ale napr. aj od obsahu vášho emailu. Ceny za odosielanie regulárnych emailových kampaní tisíckam kontaktov z poštových serverov, ktoré zvyčajne používajú na odoslanie väčší počet rotujúcich sa IP adries, nie sú zanedbateľnou položkou (viď napr. cenník Mailchimpu) a preto z nášho email marketingového automatu, ktorého obmedzené používanie je v cene za webhostingový účet, budete môcť zasielať len kampane typu autoresponder.

Vyskúšať DEMO EMA účet

Kliknutím na tlačidlo nižšie si môžete vyskúšať Demo EMA účet so vstupnými údajmi - email: test@emailpartner.eu, heslo: test123.