Návod k EMA

1. Prihlásenie a úprava profilu v EMA
Poznámky:
vyplnené údaje v profile firmy sa automaticky objavia pri vytvorení každého vášho email listu
2. Vytvorenie prvého email listu v EMA
Poznámky:
dôležitými pojmami v email marketingu sú z anglického jazyka prevzaté: double a single opt-in a opt-out, čo je v našom softvéri EMA vyjadrené ako 2 x, resp. 1 x opt-in a opt-out. Rozdiel je v tom taký, že ak získate nový kontakt napr. cez formulár na vašom webe a zvolili ste 2 x opt-in, tak tomuto kontaktu ešte príde email s konfirmačným linkom. V prípade, že ste zvolili len 1 x opt-in, tak už tomuto kontaktu konfirmačný email nepríde. Podobne to je v prípade opt-out, teda, keď sa váš kontakt chce odhlásiť z odberu vašich noviniek/newslettrov.
3. Vytváranie a import kontaktov v EMA
Poznámky:
import kontaktov sa obvykle robí zo známych CSV súborov. Nezabudnite na to, že prvý riadok CSV súboru musí obsahovať názvy polí, ktoré sú oddelené čiarkou a kódovanie musí byť UTF-8, aby sa slovenské alebo české znaky zobrazili správne. Predpokladajme, že by váš CSV súbor vytvorený excelom obsahoval len jeden riadok/záznam a to: aaa@bbb.com, Ján, Nový. V tomto prípade je potrebné pridať do tohto excelovského súboru tento prvý riadok: email, meno, priezvisko (bez čiarok do každého stĺpca zvlášť). Tým oznámite EMA ako má vaše dáta pri importe spracovať. Tento excelovský súbor s vašimi kontaktnými údajmi použite na vytvorenie CSV súboru. Najskôr uložte tento excelovský súbor ako CSV (oddelený čiarkami alebo bodkočiarkami). Následne otvorte tento CSV súbor v poznámkovom bloku (známy tiež ako Notepad) a uložte ho opäť ako CSV súbor ale s kódovaním UTF-8.
Ďalšie možnosti sú importy z TXT (len emailové adresy) a SQL formátu (tiež s kódovaním UTF-8).
4. Vytvorenie prvej emailovej šablóny v EMA
Poznámky:
html šablónu si môžete v EMA buď vytvoriť alebo importovať. Vytvoriť ju môžete veľmi jednoducho pomocou ťahaj a pusť (drag and drop) email buildera alebo pomocou EMA editora. Ak máte html šablóny už pripravené, možete si ich ľahko importovať jednoduchým skopírovaním jej html kódu a vložením do EMA editora, ktorý predtým prepnete do režimu zdrojového kódu. Možný je aj import šablóny z EMA Galérie a ZIP súboru html šablóny, ktorého vzor nájdete priamo vo vašom EMA účte.
5. Vytvorenie a odoslanie prvej emailovej kampane typu pravidelná v EMA
Poznámky:
Už vieme vytvárať email listy, pridať do nich kontakty manuálne alebo cez import kontaktov. Vieme vytvárať aj emailové html šablóny či už cez email builder, importom zipovanej html šablóny alebo cez vloženie hotového html kódu do zdrojového kódu. Vytvorenie emailovej kampane typu pravidelná pozostáva zo 4 krokov. Po kliknutí na Kampane v ľavom vertikálnom menu sa roztvorí podmenu a kliknite opäť na Kampane a následne na button Vytvor nový. V prvom kroku vašej kampani priraďte názov, email list a vyberte typ pravidelná. Všimnite si, že druhou možnosťou ohľadne typu kampane je Autoresponder. Rozdiel medzi nimi je taký, že pravidelná kampaň bude odoslaná v čase, ktorý je známy a ktorý zadávate vy. Kampaň typu Autoresponder má čas odoslania neznámy. Kampaň Autoresponder sa totiž odošle v čase, keď do vášho email listu pribudne nový kontakt napr. cez váš zberný formulár umiestnený na vašom webe. Ak máme v prvom kroku nastavený/vybratý email list, typ kampane na pravidelný a určený názov kampane môžeme prejsť na 2. krok kliknutím na Uložiť a ďalšie. Všimnite si, že v 1. kroku ste mali ešte možnosť zvoliť segment alebo skupinu. V tomto návode uvádzame len základné možnosti. Ak by ste chceli vedieť viacej o obsluhe nášho emailového automatu, náš tím vám rád poradí. V kroku 2 nastavujeme hlavne predmet emailu a trakovanie url. Pri profesionálnom email marketingu budeme zvedaví, koľkí a ktorí vaši odberatelia klikli na určitý link v emailovej html šablóne. Preto je potrebné nastaviť trakovanie url na Áno. V kroku 3 nastavujeme/vytvárame emailovú html šablónu. Na jej vytvorenie môžete použiť Email builder a systémom Drag and Drop (ťahaj a pusť) možeme do šablóny povkladať text, obrázky a ďalšie komponenty. Ďalšou možnosťou je výber šablóny s vašej Galérie šablón alebo importovanie zipovanej šablóny. K dispozícii máte aj html editor, ktorý vám poslúži pri vytváraní vašej šablóny napr. spôsobom vloženia zdrojového html kódu šablóny. Predtým si ale prepnite režim editora do zdrojového kódu. V tomto 3. kroku môžete nastaviť aj akcie, ktoré sa realizujú, keď príjemca emailu klikne na určitý link. Možete ho napr. skopírovať alebo presunúť do iného email listu. Stlačením Uložiť a ďalšie sa dostávate k záverečnému 4. kroku, kde vyberáme termín odoslania kampane. Ak ho nenastavíte, kampaň bude odoslaná okamžite. Celý proces ukončíte stlačením buttonu Pošli kampaň. Po odoslaní kampane máte k dispozícii štatistiku kampane, ktorá sa vám bude v čase meniť a to v závislosti na čase, kedy si príjimatelia kampane túto kampaň otvorili, prípadne klikali na linky v emailovej šablóne.
6. Vytvorenie a odoslanie prvej emailovej kampane typu autoresponder v EMA
Poznámky:
Kampaň typu Autoresponder môžete zaslať úplne podobne ako kampaň typu pravidelná, ktorá je opísana vyššie. V prvom kroku je potrebné nastaviť typ kampane na Autoresponder. Tento typ kampane môžete použiť v spojení s vašim popups účtom. Ak nejaký návštevník vašej webovej stránky sa napr. prihlási k odberu noviniek cez váš vyskakovací formulár, možete mu zaslať pomocou kampane typu Autoresponder napr. nejaký uvítací email. Tento uvítací email bude odoslaný všetkým záujemcom o odber noviniek. Ciže tento autoresponder bude neustále "striehnuť" na ďalšieho odberateľa noviniek, ktorý pribudne do vami zvoleného email listu, aby mu zaslat ten istý uvítací email.
7. Definovanie a validácia odosielacej domény v EMA
Poznámky:
prostredníctvom odosielacích domén možno verifikovať hodnovernosť domény použitej v kampani v poli, kde sa zadáva emailová adresa, z ktorej má byť kampaň odoslaná. Verifikácia je jednoduchá, je potrebné pridať len dva TXT záznamy do DNS zóny domény použitej v kampani.
Ak je už odosielacia doména verifikovaná, všetky ďalšie kampane zaslané z tejto verifikovanej domény budú mať platný DKIM podpis a SPF záznam, čím sa rapídne zvýši doručiteľnosť emailov. Potom ako si verifikujete vašu odosielaciu doménu, si môžete vaše spam skóre otestovať na www.mail-tester.com. Pevne veríme, že dosiahnete najlepšie možné spam skóre 10.
8. Vygenerovanie API kľúčov v EMA a ich použitie pri tvorbe moderných vyskakovacích formulárov na webové stránky
Poznámky:
V hlavnom vertikálnom menu po ľavej strane v email marketingovom automate je položka API kľúče. Po kliknutí na ňu sa zobrazi button Generuj nový. Stlačením tohto buttonu sa vygeneruje nový verejný a privátny kľúč, ktoré aj s adresou API url priradíte k určitému vybranému popup, ktoré chcete použiť na vašom webe. K tomuto vybranému popup musíte priradiť aj nejaký email list, ktorý môžete použiť napr. v kampani typu Autoresponder. Takto si zabezpečíte automatické prepojenie: údaje vášho návštevníka -> email list email marketingového automatu -> okamžitý email vášmu návštevníkovi.

Vyskúšať DEMO EMA účet

Kliknutím na tlačidlo nižšie si môžete vyskúšať Demo EMA účet so vstupnými údajmi - email: test@emailpartner.eu, heslo: test123.