Späť na Email Partner

Deep Dream vo vašom prehliadači !

Na tejto stránke si môžete spustiť model od Googlenet v Caffe (softvér na generovanie a riešenie neurónových sietí).

Zvoľte si obrázok z tých, ktoré sú uvedené nižšie double klikom alebo si naloadujte obrázok z vášho PC a stlačte ŠTART

Počkajte na ukončenie výpočtov a výsledný Deep Dream obrázok sa zobrazí tesne pod nápisom Zobrazenie Deep Dream.

Celý výpočet prebieha vo vašom PC, nakoľko tento program je v javascripte.

Zvoľ koncovú vrstvu: